top of page

WZÓR KOMISJI W POLSCE: 

SPOŁECZNĄ AKADEMIĘ NAUK (SAN), ŁÓDŹ

Screenshot (7111).png

KOMISJA „BON”.

KOMISJA

Studenci Politechniki Łódzkiej, na zlecenie BON, wydziału, który oferuje wsparcie osobom, które napotykają trudności w nauce spowodowane niepełnosprawnością, chorobą lub innymi trudnościami. Uczelnia – podobnie jak inne uczelnie – boryka się z problemami w przyciąganiu i zatrzymywaniu studentów ze specjalnymi potrzebami. Personel BON chciałby również zwiększyć świadomość wśród studentów i pracowników na temat usług, które mogą zaoferować.

 

ZADANIA

Zespół dokonał przeglądu aktualnych narzędzi marketingowych i strony internetowej używanych przez BON i wykonałzalecenia w celu uzyskania informacji o możliwych zmianach i nowych inicjatywach, które mogą pomóc w podniesieniu świadomości.

Zbadali również, co inne uczelnie oferują w zakresie wsparcia dla studentów.

EPIZODY DRAMATU

Zespół współpracował z partnerami przy projekcie Erasmus Plus. Poproszono ich, aby myśleli o sobie jako o służbie pomocniczej na uniwersytecie; podjęli decyzję o tym, jak sprawić, by ich biura były przyjazne. 

Spotkali nauczycieli w roli rodziców/opiekunów młodych ludzi, którzy martwili się o to, czy ich dzieci przyjdą na studia. Czy mogą rozwiać ich obawy? Film jest zapisem sesji.

 

WYNIKI NAUKI

Zespół składał się z zagranicznych studentów, którzy niedawno przybyli do Polski. Projekt pomógł w budowaniu zespołu i dał im pewne zrozumienie złożoności i wrażliwości związanej z odpowiadaniem na zlecenia. Mieliśmy nadzieję, że oni również zdadzą sobie sprawę ze znaczenia, jakie przy takich zleceniach ma projektowanie zzamiast projektowania for ludzie; uczenie sięodzamiast próbować „naprawić” ich „problemy” lub „potrzeby”.

OPUBLIKOWANIE

Zespół przedstawił swoje ustalenia personelowi BON, dzieląc się swoimi pierwszymi przemyśleniami i sugestiami, zamiast próbować oferować „rozwiązania”.  

PORÓWNANIE MODELU KOMISJI

I PROJEKTY „CAPSTONE”.

KOMISJA

 

Studenci realizowali projekty Capstone w zespołach, takich jak:

 • Łoś, Włochy:zwiększyć e-commerce i zbudować wizerunek marki firmy

 • Proctor and Gamble:Skróć okres zatrudnienia (studium przypadku)

 • Oer-Lemans Foods Siemiatycze:Automatyzacja procesu logistycznego procesu produkcyjnego

Projekt „Capstone” to „zlecenie” śledcze, którego kulminacją jest ostateczny projekt „możliwy do dostarczenia” i prezentacja. Zespoły zostały poproszone o przeanalizowanie podejść, które planowały zastosować w celu rozwiązania problemu, i porównanie tej pracy z podejściem opartym na Modelu Komisji.

GRUPA WIEKOWA:25-40

W tym filmie, nakręconym na Uniwersytecie Łódzkim, David Allen przedstawia model prowizji i wyjaśnia, na czym polega jego koncepcja. Film zawiera omówienie różnic między The Commission Model a programami zorientowanymi na „biznes”, takimi jak projekty Capstone

ZADANIA

 • Zorganizuj zespół projektowy, przeanalizuj sytuację problemową i podejmij role wymagane w konkretnej sytuacji do realizacji projektu.

 • Nawiązać i utrzymywać kontakt z firmą, która zleciła zespołowi projektowemu, w celu identyfikacji odbiorców/interesariuszy, na których problem firmy ma negatywny wpływ; zaplanować i przeprowadzić badania jakościowe i ilościowe (obserwacje, wywiady, ankiety) oraz wypracować potencjalne rozwiązania z uwzględnieniem interesariuszy, których dotyczy problem.

 • Wybierz najbardziej odpowiednie techniki spośród podejść, o których się nauczyli (w tym model prowizyjny), aby przeprowadzić proces rozwiązywania problemów.

EPIZODY DRAMATU

 • Odgrywanie ról, opowiadanie historii, projektowanie scenariuszy rozwoju procesu i rozwiązania.

 • Odgrywanie przyjętych ról w rzeczywistej sytuacji przed jury, firmą i innymi zaproszonymi interesariuszami.

SAN 2.jpg
SAN 6.jpg

W ramach projektu Capstone jedna grupa stworzyła „personę” i powiązaną z nią „mapę empatii”, aby pomóc im zrozumieć problemy, nadzieje i obawy pracowników ochrony — najbardziej dotkniętych interesariuszy projektu._cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_Proces rozwoju „persony” odbywa się poprzez badania empatyczne i kończy się stworzeniem postaci, która jest przedstawiana w sposób dramatyczny: posiada określoną „osobowość”, żyje w określonym kontekście, podejmuje charakterystyczne zachowania itp. Storyboardy pomagają zespołu w celu zrozumienia procesu, sytuacji problemowej i sytuacji rozwiązania są często przedstawiane w formie historii w końcowej prezentacji PPT.

PROGRAM NAUKIw tym jak

 • przeanalizować sytuację problemową

 • zbadaj problem

 • zidentyfikować interesariuszy dotkniętych problemem i empatycznie zrozumieć ich potrzeby, pragnienia, bóle i korzyści (z uwzględnieniem aspektów poznawczych i emocjonalnych)

 • stworzyć rozwiązanie z podejściem skoncentrowanym na człowieku

 • refleksja nad własnym procesem uczenia się / przebudzenie „widza samego siebie”: Czego się nauczyliśmy? Jak nam się razem pracowało?

SAN 4.jpg

PUBLIKACJA

Każda grupa

 • stworzył własny raport, identyfikując pewne podobieństwa między Capstone a modelem prowizyjnym (badanie potrzeb klienta, praca nad zadaniami itp.)

 • napisał krótkie porównanie typowych technik zarządzania projektami i modelu prowizyjnego. Jeden zawierał wykres różnic między dwoma systemami, tak jak je widzieli.

san_web6 (1).jpg
san-logo.jpg
Erasmus Plus.png

ERASMUS PLUS 2019-22

bottom of page