top of page

WZÓR KOMISJI W POLSCE: 

SPOŁECZNĄ AKADEMIĘ NAUK (SAN), ŁÓDŹ

Screenshot (7111).png

KOMISJA „BON”.

KOMISJA

Studenci Politechniki Łódzkiej, na zlecenie BON, wydziału, który oferuje wsparcie osobom, które napotykają trudności w nauce spowodowane niepełnosprawnością, chorobą lub innymi trudnościami. Uczelnia – podobnie jak inne uczelnie – boryka się z problemami w przyciąganiu i zatrzymywaniu studentów ze specjalnymi potrzebami. Personel BON chciałby również zwiększyć świadomość wśród studentów i pracowników na temat usług, które mogą zaoferować.

 

ZADANIA

Zespół dokonał przeglądu aktualnych narzędzi marketingowych i strony internetowej używanych przez BON i wykonałzalecenia w celu uzyskania informacji o możliwych zmianach i nowych inicjatywach, które mogą pomóc w podniesieniu świadomości.

Zbadali również, co inne uczelnie oferują w zakresie wsparcia dla studentów.

EPIZODY DRAMATU

Zespół współpracował z partnerami przy projekcie Erasmus Plus. Poproszono ich, aby myśleli o sobie jako o służbie pomocniczej na uniwersytecie; podjęli decyzję o tym, jak sprawić, by ich biura były przyjazne. 

Spotkali nauczycieli w roli rodziców/opiekunów młodych ludzi, którzy martwili się o to, czy ich dzieci przyjdą na studia. Czy mogą rozwiać ich obawy? Film jest zapisem sesji.

 

WYNIKI NAUKI

Zespół składał się z zagranicznych studentów, którzy niedawno przybyli do Polski. Projekt pomógł w budowaniu zespołu i dał im pewne zrozumienie złożoności i wrażliwości związanej z odpowiadaniem na zlecenia. Mieliśmy nadzieję, że oni również zdadzą sobie sprawę ze znaczenia, jakie przy takich zleceniach ma projektowanie zzamiast projektowania for ludzie; uczenie sięodzamiast próbować „naprawić” ich „problemy” lub „potrzeby”.

OPUBLIKOWANIE

Zespół przedstawił swoje ustalenia personelowi BON, dzieląc się swoimi pierwszymi przemyśleniami i sugestiami, zamiast próbować oferować „rozwiązania”.  

W tym filmie, nakręconym na Uniwersytecie Łódzkim, David Allen przedstawia model prowizji i wyjaśnia, na czym polega jego koncepcja. Film zawiera omówienie różnic między The Commission Model a programami zorientowanymi na „biznes”, takimi jak projekty Capstone

In the next video, members of the Erasmus Plus project on the Commission Model discuss some of the differences between the Commission Model, and "business" oriented programmes like Capstone projects.

PORÓWNANIE MODELU KOMISJI

I PROJEKTY „CAPSTONE”.

KOMISJA

 

Studenci realizowali projekty Capstone w zespołach, takich jak:

 • Łoś, Włochy:zwiększyć e-commerce i zbudować wizerunek marki firmy

 • Proctor and Gamble:Skróć okres zatrudnienia (studium przypadku)

 • Oer-Lemans Foods Siemiatycze:Automatyzacja procesu logistycznego procesu produkcyjnego

Projekt „Capstone” to „zlecenie” śledcze, którego kulminacją jest ostateczny projekt „możliwy do dostarczenia” i prezentacja. Zespoły zostały poproszone o przeanalizowanie podejść, które planowały zastosować w celu rozwiązania problemu, i porównanie tej pracy z podejściem opartym na Modelu Komisji.

GRUPA WIEKOWA:25-40

ZADANIA

 • Zorganizuj zespół projektowy, przeanalizuj sytuację problemową i podejmij role wymagane w konkretnej sytuacji do realizacji projektu.

 • Nawiązać i utrzymywać kontakt z firmą, która zleciła zespołowi projektowemu, w celu identyfikacji odbiorców/interesariuszy, na których problem firmy ma negatywny wpływ; zaplanować i przeprowadzić badania jakościowe i ilościowe (obserwacje, wywiady, ankiety) oraz wypracować potencjalne rozwiązania z uwzględnieniem interesariuszy, których dotyczy problem.

 • Wybierz najbardziej odpowiednie techniki spośród podejść, o których się nauczyli (w tym model prowizyjny), aby przeprowadzić proces rozwiązywania problemów.

SAN 6.jpg
SAN 4.jpg

EPIZODY DRAMATU

 • Odgrywanie ról, opowiadanie historii, projektowanie scenariuszy rozwoju procesu i rozwiązania.

 • Odgrywanie przyjętych ról w rzeczywistej sytuacji przed jury, firmą i innymi zaproszonymi interesariuszami.

W ramach projektu Capstone jedna grupa stworzyła „personę” i powiązaną z nią „mapę empatii”, aby pomóc im zrozumieć problemy, nadzieje i obawy pracowników ochrony — najbardziej dotkniętych interesariuszy projektu._cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_Proces rozwoju „persony” odbywa się poprzez badania empatyczne i kończy się stworzeniem postaci, która jest przedstawiana w sposób dramatyczny: posiada określoną „osobowość”, żyje w określonym kontekście, podejmuje charakterystyczne zachowania itp. Storyboardy pomagają zespołu w celu zrozumienia procesu, sytuacji problemowej i sytuacji rozwiązania są często przedstawiane w formie historii w końcowej prezentacji PPT.

PROGRAM NAUKIw tym jak

 • przeanalizować sytuację problemową

 • zbadaj problem

 • zidentyfikować interesariuszy dotkniętych problemem i empatycznie zrozumieć ich potrzeby, pragnienia, bóle i korzyści (z uwzględnieniem aspektów poznawczych i emocjonalnych)

 • stworzyć rozwiązanie z podejściem skoncentrowanym na człowieku

 • refleksja nad własnym procesem uczenia się / przebudzenie „widza samego siebie”: Czego się nauczyliśmy? Jak nam się razem pracowało?

PUBLIKACJA

Każda grupa

 • stworzył własny raport, identyfikując pewne podobieństwa między Capstone a modelem prowizyjnym (badanie potrzeb klienta, praca nad zadaniami itp.)

 • napisał krótkie porównanie typowych technik zarządzania projektami i modelu prowizyjnego. Jeden zawierał wykres różnic między dwoma systemami, tak jak je widzieli.

san_web6 (1).jpg
san-logo.jpg
Erasmus Plus.png

ERASMUS PLUS 2019-22

bottom of page