top of page

MODEL KOMISJI W PORTUGALII:

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE PAULA FRASSINETTI 

KOMISJA „MIASTA AMARES”.

KOMISJA: Promocja dwóch Gminnych Ośrodków Ekologicznych w wojMiasto of Amares

GRUPA WIEKOWA: 21-25 (nauczyciele stażyści na uniwersytecie)

BYLIŚMY ZAMÓWIENIby tRadny ds. Środowiska w mieście Amares, który chciał wypromować dwa Miejskie Centra Ochrony Środowiska i podnieść świadomość „recyklingu” wśród uczniów i szerszej populacji.

ZADANIA

 

Studentów zapytano:Jakiej odpowiedzi udzieli pan radnemu?Postanowili odwiedzić ośrodki, aby lepiej poznać projekt.

 

Następnie rozważyli:Jak najlepiej odpowiedzieć na to zlecenie?THej zdecydowałem się zrobić filmy promocyjne.

 

Następnie ocenili, jakiej pomocy potrzebują. Dowiedzieli się o: recyklingu; odpady plastikowe; porzucanie psów i kotów; legalne wykorzystanie obrazów i muzyki; produkcja wideo; podejmowanie decyzji, obrona idei; dostosowanie przekazu do grupy docelowej.

Epizody dramatu

Odgrywanie ról, aby ocenić wpływ filmów na różnych odbiorców

Program nauczania

  • Nabycie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i recyklingu

  • Rozwiązywanie problemów

  • Odpowiadanie na potrzeby lokalnej społeczności

  • Przedsiębiorczość

ESEPF 5.png

Opublikowanie

Filmy zostały opublikowane na stronie internetowej ESEPF oraz przez Aklacze Urząd Miasta na swojej stronie internetowej i Facebooku. 

WIĘCEJ PROJEKTÓW

Filmy wyprodukowane przez studentów ESEPF

Podcast na temat modelu Komisji (w języku portugalskim); oraz innowacyjny materiał dydaktyczny „Escape Room” 

Modelowy projekt Komisji dotyczący „Sokolnictwa”; oraz animowany materiał dydaktyczny na temat koronawirusa

I na koniec - zarys niektórych projektów i działań podejmowanych przez zespół ESEPF

bottom of page