top of page

"Publikacja"

Klasa podejmuje szereg zadań, aby wypełnić „zlecenie” od klienta. Na koniec „powinni coś opublikować, w taki czy inny sposób”. (1) Nie oznacza to koniecznie „artykułu” czy „książki” – ale jakąś formę publicznego przekazu wykonanej pracy.

 

Może więc być tak, że na przykład zespół pokazuje swoją pracę lub plany „klientowi” (reprezentowanemu przez innego nauczyciela w roli). Może być to także wydarzenie publiczne, które jest premierą nowej strony internetowej / wystawy / filmu (lub jeszcze innego „dzieła”); ceremonia, prezentacja teatralna, wystawa itp. Rodzice i inni mogą być zaproszeni do udziału w wydarzeniu-publikacji.

Erasmus+ team at Pagev Mesleki (4).jpg

Być może przyjeżdża „klient” – nauczyciel w roli. Także w pracy metodą zlecenia praca powinna zakończyć się publikacją lub prezentacją dla zleceniodawcy; „należy stworzyć ważne wydarzenie”, aby zaznaczyć wagę tej chwili. „Parlament Europejski funkcjonuje w podobny sposób – wszystkie kraje wysyłają upoważnionych ludzi, swoich przedstawicieli”. (1)

Na szkoleniu nauczycieli Mantle Network w 2007 roku Dorothy opowiedziała o zajęciach z klasą sześciolatków i siedmiolatków wokół książki „Mamo on the Mountain” autorstwa Jane Kurtz.

Uczniowie wcielili się w projektantów gobelinów. Wyprodukowali „gobelin” oparty na historii Mamo. Pod koniec tygodnia pracy dzieci zaprezentowały wersję tej historii w Teatrze Kameralnym: „… jednym ze sposobów, w jaki rozumieją, jest odegranie czegoś. Nie przez grę w przedstawieniu, ale przez zademonstrowanie znaczenia czynności”.

Screenshot (905).png

Po przedstawieniu rodzice, którzy obserwowali, zostali poproszeni o zadawanie pytań: „… mówili na przykład: „Nie rozumiem, dlaczego Mamo musiał iść do króla.” Uczniowie oczywiście powiedzieli: Dlatego, że pracowała jego siostra, która mogła dać mu coś do jedzenia. Sami o tym wiedzieli – nie mówiłam im o tym. Historia, którą przedstawili, pomogła im to zrozumieć”.

[Źródła: Z niepublikowanego zapisu wydarzenia Mantle Network, 2007; z wyjątkiem (1) rozmowy prywatnej, 28.8.07; (2) Özen / Adıgüzel: „Dorothy Heathcote’s Creative Drama Approaches”, Creative Drama Journal 2010, tom. 5, wydanie 9-10. ]

bottom of page