top of page

Warstwy dramy: antropologiczna, socjologiczna, psychologiczna

Dorothy Heathcote zdefiniowała trzy warstwy pracy z dramą – warstwę antropologiczną, socjologiczną i psychologiczną.

W pracy z dramą możemy operować na trzech poziomach. Drama jest sztuką społeczną, zajmującą się sprawami ludzkości. Nauczyciel może dokonać wyboru i zdecydować, na którym z poziomów pracować. Na przykład jeśli grupa nie jest przyzwyczajona do pracy z dramą, do współpracy, dzielenia się swoimi opiniami i wyrażania ich w klasie (wszystkich tych zachowań ta praca wymaga)… wówczas najlepszym sposobem pracy, i najprostszym dla grupy, będzie zapoznanie się z materiałem na poziomie antropologicznym. To znaczy: … „Dlaczego ludzkość … musi to robić?” ... Dlaczego ludzie tego potrzebują?

Drugi poziom to sytuacja, w której ludzie wspólnie rozwiązują problem jako grupa społeczna.

Trzeci poziom jest bardziej złożony i wymaga znacznie więcej od uczestników. Jest zwykle wykorzystywany na wyższych szczeblach szkoły. Mamy z nim do czynienia, gdy wydarzenie społeczne zmienia ludzi jako jednostki. 

Podam przykład z głowy. Mam na sobie bransoletkę. Jeśli dzieci pracują na poziomie antropologicznym, bransoleta może wiązać się z ludzkim prawem do noszenia ozdób i z zasadami dotyczącymi tego, kto ma prawo nosić poszczególne ozdoby. Z pytaniem, dlaczego niektórzy ludzie są wynoszeni ponad innych, dlaczego wolno im nosić drogocenną biżuterię, i w jaki sposób noszenie ozdób wpływa na całą społeczność.

Jeśli pracujemy na poziomie socjologicznym, możemy pytać „Kto w naszej rodzinie ma prawo odziedziczyć bransoletkę po matce? I czy zamierzamy coś z tym zrobić?

 

JJeśli zaś pracujemy na poziomie psychologicznym, możemy rozważać „moją relację z siostrą; mówię, że matka obiecała mi matka mi tę ozdobę, całe życie się tego spodziewałam, a teraz myślę, że należy się Tobie. Nasze życie zmieni się na zawsze – dziś rano po pogrzebie Claire zobaczyła, że jej siostra nosi najlepszą bransoletkę matki”.

To dość złożone zagadnienia. Na każdy przedmiot możemy spojrzeć w podobny sposób.

Warstwa antropologiczna dotyczy tego, jak to jest być człowiekiem.

Warstwa socjologiczna dotyczy tego, jak ludzie układają wzajemne relacje i rozwiązują wspólne problemy.

 

Warstwa psychologiczna dotyczy tej kwestii: „każde moje działanie ma wpływ na mnie i moje bliskie otoczenie”.

Screenshot (1056).png

Każdy rodzaj literatury także można czytać na tych poziomach. Od nauczyciela zależy, czy na zdecyduje, na przykład, „ustawię pracę na poziomie antropologicznym”, żeby ułatwić udział w zajęciach dzieciom, którym z trudem przychodzi aktorstwo.

Tym dzieciom dobrze idzie rozważanie o tym, jak to jest być człowiekiem. „Cóż, w tej sytuacji należałoby zrobić to i to. To właśnie powinniśmy zrobić. W ten sposób należy przyznawać zaszczyty. O to tak naprawdę chodzi.” Interesują je hierarchie społeczne. Praca z warstwą socjologiczną dobrze wychodzi w dużych grupach. Praca z warstwą psychologiczną uczy dorastania, dojrzałości i radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Źródło: cykl wideo „Rolling Role and the National Curriculum” (1993), Taśma 1 (University of Newcastle)

bottom of page